Regulamin Zajęć Grupowych organizowanych przez FizoWenus Julia Jeżewska – Mazur

 1. Każdy uczestnik zajęć prowadzonych przez FizoWenus Julia Jeżewska – Mazur zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wpłata należności wg cennika na konto:
  FizjoWenus Julia Jeżewska – Mazur
  92 1950 0001 2006 0052 3471 0001
  tytuł: imię i nazwisko, mama i dziecko, 5m-cy/ 3 m-ce/ m-c np. luty/marzec itd
 3. Przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na cały miesiąc jest możliwość uczestniczenia w jednorazowych zajęciach, za które można zapłacić przed lub po zajęciach gotówką.
 4. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za zajęcia, na których osoby były nieobecne i nie odliczamy ich od następnego miesiąca.
 5. W przypadku nieobecności może przyjść na zajęcia osoba trzecia ( rodzina , znajoma ) w ramach tego samego karnetu.
 6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Uczestniczka zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 8. Uczestniczka nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć. Bezwzględnie zakazuje się żucia gumy na zajęciach oraz jedzenia w trakcie wykonywania ćwiczenia.
 9. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni do ćwiczeń, nie krępujący ruchów strój.
 10. Uczestniczka zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za swoje dziecko w trakcie trwania zajęć oraz na terenie placówki Asterion – centrum medycyny osteopatycznej i fzjoterapii.
 11. Kwota za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwracana.
 12. Przed wcześniejszym zgłoszeniem nieobecności po ustaleniu z prowadzącą będzie można odrobić zajęcia w innym terminie w tym samym lub następnym miesiącu.
 13. FizjoWenus nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 14. Uczestniczka zajęć powinna we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i fizjoterapeutą uroginekologicznym i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń.
 15. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę/fizjoterapeutkę i uczestniczki zobowiązane są stosować się do jej poleceń. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.
 16. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut.
 17. Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 10 w Asterion – centrum medycyny osteopatycznej i fizjoterapii przy ul. Paśnikowskiego 11A.
 18. Każda uczestniczka uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznała się regulaminem i akceptuje jego warunki.