Wulwodynia jest chorobą o nieznanej etiologii, diagnozuje się ją drogą wykluczenia innych chorób. Objawia się bólem krocza i sromu niewiadomego pochodzenia. Fizjoterapia wulwodynii polega na znalezieniu i redukowaniu w całym ciele napięć , blokad zarówno w układzie mięśniowo – więzadłowym, na przebiegu powięzi oraz w układzie nerwowym. Rzadko dochodzi do całkowitego wyleczenia bez wspomagania farmakoterapią, dietą oraz pomocą psychologa, ale efekty terapii w postaci zmniejszenia odczuwanych dolegliwości przychodzą już po kilku zabiegach.

Copyrights