Fizjoterapeutka czy rehabilitantka? Czy jest to jakaś różnica?

Kiedy mówię znajomym czy rodzinie, że zajmuję się fizjoterapią kobiecą często spotykam się z reakcją jakbym mówiła ten termin w języku obcym. Jest to zrozumiałe gdyż jeszcze do niedawna obce było dla nas słowo fizjoterapia, mało tego nie istnieje ono nawet jeszcze w wikisłowniku, serio, sprawdźcie:), częściej spotykanym i bardziej przyswajalnym dla ucha jest słowo rehabilitacja. Zanim zacznę pisać o fizjoterapii kobiecej rozwieję wątpliwości czy aby rehabilitacja a fizjoterapia to dokładnie to samo, dlaczego jedne osoby wykonujące ten sam zawód nazywają siebie rehabilitantami a drudzy fizjoterapeutami? Dawniej studiowano na kierunku Rehabilitacja, obecnie kierunek studiów uczący tego samego to Fizjoterapia. Potocznie rzecz ujmując, dla ludzi, pacjentów można powiedzieć nie ma żadnej różnicy, to jest to samo, ale chcąc się bardziej zagłębić w temat można tą różnicę znaleźć.

Samo słowo rehabilitacja pochodzi od łacińskiego zwrotu habilitas oznacza zręczność, sprawność a przedrostek re oznacza zwrotność, inaczej mówiąc powrót do sprawności, i z definicji określa się ją jako „zespół działań prowadzonych w celu przywrócenia sprawności fizycznej i psychicznej”, Cytując wikipedię: „Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań rehabilitacja jest często prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, logopedów, psychologów, muzykoterapeutów itp. ”

Jak widać ostatnie zdanie z definicji rozwiewa wątpliwości. Fizjoterapeuta jest jednym z wielu specjalistów biorących udział w całym, skomplikowanym, długotrwałym procesie rehabilitacji. Fizjoterapeuta posługuje się metodami leczniczymi wykorzystującymi zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Kolejna różnica pojawia się w definicji fizjoterapii w zdaniu: ” Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.” Na pierwszym miejscu, jako główny cel fizjoterapii wymienia się zapobieganie postępowi i nawrotowi choroby a rehabilitacji przywracanie sprawności gdy już ta choroba wystąpiła.

Jak widać mimo nieznacznych różnic nie popełniamy błędu mówiąc chodziłam/łem do fizjoterapeuty czy rehabilitanta. Często określeń tych używa się zamiennie, jako synonimy. Ja osobiście preferuję słowo fizjoterapia ze względu na to zapobieganie właśnie, zawsze pragnęłam uświadamiać i uczyć pacjentki/klientki jak mają postępować, ćwiczyć aby zapobiegać dolegliwościom, chorobom i utracie funkcji, co nie oznacza, ze nie czerpię ogromnej satysfakcji gdy efetywnike pracujemy nad odzyskaniem zdrowia i sprawności, dlatego absolutnie nie obrażam się gdy ktoś nazywa mnie również rehabilitantką:)